آدرس

  • 05138848792
  • 09981848792
  • 09155027200
  • instagram اینستاگرام
  • info@bayangp.com
  • location مشهد ، بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه 32 ، پلاک 72

ساعت

شنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

یکشنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

دوشنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

سه شنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

چهارشنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

پنج شنبه

صبح 08:30 تا 14:00
عصر 17:00 تا 21:30

جمعه

تعطیل

امکانات فروشگاه